WIĘZADŁA ZEWNĄTRZSTAWOWE STAWU KOLANOWEGO


Torba stawu kolanowego jest ze wszystkich stron wzmocniona więzadłami i ścięgnami. Ścianę przednią wzmacnia ścięgno mięśnia czworogłowego przechodzące w więzadło rzepki, a ściany boczne – więzadła poboczne, piszczelowe i strzałkowe.

- Ścięgno mięśnia czworogłowego uda wzmacnia chroni staw kolanowy od przodu. Zrasta się z przednią powierzchnią rzepki i wytwarza poniżej niej mocne więzadło rzepki (ligamentum patellae), które kończy się na guzowatości piszczeli.

- Więzadło poboczne piszczelowe (ligamentum collaterale tibiale, MCL) - biegnie od nadkłykcia przyśrodkowego kości udowej do kłykcia przyśrodko-wego kości piszczelowej. Jest szerokie, płaskie i zrośnięte z torebką stawową oraz z łąkotką przyśrodkową.

- Więzadło poboczne strzałkowe (ligamentum collaterale fibulare, LCL) biegnie pomiędzy nadkłykciem bocznym kości udowej a głową strzałki i nie jest zrośnięte ani z torebką, ani z łąkotką boczną.

WIĘZADŁA WEWNĘTRZSTAWOWE STAWU KOLANOWEGO


W stawie kolanowym występują dwa, bardzo ważne ze względu na stabilność, więzadła wewnętrzstawowe - więzadło krzyżowe przednie (ACL) i więzadło krzyżowe tylne (PCL).

Więzadła krzyżowe (ligamenta cruciata) przebiegają między kością piszczelową a kością udową. Na kości piszczelowej przyczepiają się w okolicy wyniosłości międzykłykciowej, a na kości udowej w dole międzykłykciowym, przy czym więzadło krzyżowe przednie na kłykciu bocznym kości udowej, a więzadło krzyżowe tylne na kłykciu przyśrodkowym kości udowej. Więzadła krzyżowe stabilizując staw kolanowy uniemożliwiają nadmierne przesuwanie się kości piszczelowej względem kości udowej.