Klęk na piłce pozwala utrzymać odpowiednią postawę ciała, jednocześnie ją kształtując.