Zwichnięcie rzepki, to wysunięcie się rzepki z jej prawidłowego miejsca jakim jest bruzda międzykłykciowa kości udowej. Najczęściej rzepka ulega zwichnięciu do boku. Może być spowodowane urazem bezpośrednim, czyli uderzeniem w przyśrodkową część kolana, bądź też urazem pośrednim. Zwichnięcie rzepki uszkadza wiele struktur, a najbardziej destrukcyjny jest moment powrotu rzepki na właściwe miejsce. Może nastąpić wówczas oderwanie fragmentu chrzęstno-kostnego z powierzchni przyśrodkowej rzepki lub z okolicy kłykcia bocznego kości udowej. Praktycznie zawsze uszkodzeniu ulega więzadło trzymające rzepkę od strony przyśrodkowej – więzadło rzepkowo-udowe przyśrodkowe.

Rozpoznanie


Rozpoznanie zwichniętej rzepki jest stosunkowo proste. Obrys kolana jest znacznie poszerzony, występuje silny ból głównie po stronie przyśrodkowej kolana oraz dochodzi do ograniczenia ruchomości w stawie.

Leczenie


Postępowanie po urazie polega na badaniu ortopedycznym, diagnostyce RTG (projekcja AP, projekcja boczna oraz projekcja wg. Merchant’a), badaniu USG a także, jeżeli jest dostępne, badanie NMR.
Należy podkreślić, że zwichnięcie rzepki jest dużym urazem. Zwykle wymag leczenia artroskopowego oraz unieruchomienia stawu w ortezie.