Kaletka przedrzepkowa, ze względu na swoje centralne położenie, jest jedną z najbardziej narażonych na urazy częścią kolana. Mogę one skutkować powstaniem stanu zapalnego, kiedy błona maziowa, która wypełnia kaletkę, ulega podrażnieniu. Wówczas ruch nogą wywołuje ból oraz ogólny dyskomfort. Zapalenie zwykle dotyka osoby wykonujące pracę w pozycji klęczącej oraz sportowców doznających kontuzji kolan np. podczas gier kontaktowych.

Funkcja kaletki w kolanie


Kaletka maziowa znajduje się w miejscach, w których błona maziowa uwypukla się na zewnątrz jamy stawowej. Kształtem przypomina gładki woreczek wypełniony niewielką ilością płynu. Jest bardzo istotna w prawidłowym działaniu stawów, mięśni czy ścięgien. Jej podstawowa funkcja to zmniejszenie tarcia pomiędzy narządami, a także ułatwienie przesuwania się ich względem siebie. Ponadto stanowi ochronę okolic szczególnie narażonych na przeciążenia.W obrębie kolana obecne są liczne kaletki, jednak to kaletka przedrzepkowa najczęściej ulega podrażnieniu. Wśród ogólnych przyczyn wyróżnia się:
  • urazy lub mikrourazy powstałe w wyniku upadku czy stłuczenia,
  • działanie chorób współistniejących,
  • infekcje bakteryjne.
Do zapalenia kaletki przedrzepkowej prowadzą głównie mikrourazy spowodowane uciskiem w jej okolicach. Dotyczy to przede wszystkim zawodów wymagających częstego przebywania w niewygodnych pozycjach klęczących.


Objawy zapalenia kaletki


Najbardziej charakterystycznym objawem podrażnienia kaletki przedrzepkowej jest obrzęk, ograniczenie ruchomości w stawie przy zginaniu i prostowaniu nogi oraz ból. Poza tym występują symptomy typowe dla każdego stanu zapalnego, czyli: zaczerwienienie i zwiększenie temperatury w obrębie kolana. Czasem pojawia się też uczucie drętwienia.

Leczenie podrażnionej kaletki


Jeżeli pacjent rozpozna u siebie wymienione objawy, powinien niezwłocznie zgłosić się do specjalisty. Lekarz najpierw przeprowadzi wywiad, a następnie wykona proste badanie palpacyjne. Warto również potwierdzić diagnozę przy pomocy USG, aby uzyskać pełny obraz tego, co dzieje się w kolanie.

W początkowej fazie zapalenia stosuje się leczenie farmakologiczne. Zaleca się także całkowite odciążanie kończyny. Jedną z metod kuracji jest punkcja kaletki maziowej, polegająca na kilkukrotnym nakłuciu podrażnionego miejsca.
Dopiero gdy powyższe metody nie przyniosą oczekiwanych efektów, konieczne staje się całkowite usunięcie kaletki. Więcej informacji na temat artroskopii znajduje się tutaj.

Pacjent może wrócić do pełni sił już po kilku tygodniach od ingerencji chirurgicznej. Bardzo istotna jest odpowiednia rekonwalescencja – dużo odpoczynku w pozycji leżącej, unikanie przesileń stawu, a także delikatne ćwiczenia, które pomogą ponownie uruchomić kolano.