Chrząstka szklista pokrywa kłykcie kości udowej oraz kości piszczelowej, a także powierzchnię stawową rzepki. Chrząstka zapewnia odpowiedni poślizg kości względem siebie oraz absorbuje wstrząsy.

Chrząstka stawowa, również ta w obrębie stawu kolanowego, pozbawiona jest unaczynienia. Odżywianie chrząstki następuje głównie poprzez płyn stawowy, co niestety nie pozwala na dobre gojenie się chrząstki, jej odtwarzanie czy regenerację.

Uszkodzenia chrząstki następują w czasie urazów stawu kolanowego, jak również podczas powtarzających się mikrourazów i przeciążeń powodujących stopniowe uszkadzanie, czyli „ścieranie się” chrząstki prowadzące do choroby zwyrodnieniowej. Innymi przyczynami uszkodzeń chrząstki stawowej stawu kolanowego mogą być infekcje, przewlekłe procesy zapalne, leczenie sterydami podawanymi dostawowo oraz „osteochondritis dissecans” (OCD) czyli martwica chrzęstno-kostna.

Wyróżniamy 4 stopnie uszkodzeń chrząstki stawowej wg. skali Outerbridge’a:
- Iº – chrząstka ma prawidłową powierzchnię, ale jest miękka,
- IIº – uszkodzenie dotyczy warstwy powierzchownej, chrząstka traci swoją
gładkość i wygląda jak „zamsz”,
- IIIº – pęknięcia sięgają warstwy głębokiej, ale nie dochodzą do kości,
- IVº – istnieją obszary kości niepokrytej chrząstką,

Diagnostyka


Rozpoznanie uszkodzenia chrząstki stawu kolanowego opieramy na objawach opisywanych przez pacjenta (ból, opuchlizna, blokowanie stawu, „chrzęszczenie”) oraz na badaniach obrazowych (RTG, USG i NMR).

Leczenie


Leczenie uszkodzeń chrząstki stawowej możemy podzielić na zachowawcze i operacyjne. Leczenie zachowawcze wykorzystujemy w stopniu I i II skali Outerbridge’a. Polega ono na edukacji pacjenta, obniżeniu masy ciała, modyfikacji aktywności fizycznej, rehabilitacji ruchowej oraz leczeniu farmakologicznym. Leczenie operacyjne stosujemy w stopniu III i IV. Jest to wykonanie artroskopii stawu kolanowego w której można oczyścić staw i wyrównać uszkodzenia, dokonać mikrozłamań i nawierceń. Można również zastosować przeszczep wyhodowanej chrząstki pacjenta, przeszczep okostnej, przeszczep bloczka chrzęstno-kostnego z powierzchni nieobciążanej oraz komórki macierzyste.