Choroba Osgood-Schlattera jest jałową martwicą guzowatości kości piszczelowej. Zmiana chorobowa występuje jedno- lub obustronnie, zazwyczaj u aktywnych sportowo dzieci, najczęściej chłopców w wieku ok. 10-14 r.ż. Etiologia choroby nie jest do końca znana, jednak pewną rolę w powstawaniu choroby z pewnością odgrywają przeciążenia spowodowane przez przyczepiające się w tym miejscu więzadło rzepki. Jałowa martwica guzowatości piszczelowej trwa od kilku miesięcy do nawet 2 i więcej lat, przebieg jej jest zazwyczaj łagodny z okresowymi zaostrzeniami.

Rozpoznanie


Rozpoznanie choroby Osgood-Schlattera opieramy na badaniu ortopedycznym w którym obserwujemy pogrubienie, obrzęk i dolegliwości bólowych okolicy guzowatości piszczeli, zwiększające się po aktywności sportowej oraz badaniu radiologicznym na którym obserwujemy zatarcie rysunku struktury beleczkowej apofizy, a następnie jej przewapnienie oraz rozpad na kilka fragmentów kostnych.

Leczenie


Leczenie jałowej martwicy guzowatości kości piszczelowej leczymy zachowawczo przy wykorzystaniu odpoczynku i fizykoterapii. W bardzo rzadkich przypadkach może zajść potrzeba leczenia operacyjnego.