Jama stawowa (łac. cavum articulare) – niewielka szczelinowata przestrzeń między kontaktującymi się ze sobą powierzchniami stawowymi, wypełniona biologicznym środkiem zmniejszającym tarcie, czyli mazią stawową. Zawiera w sobie także liczne struktury budujące staw kolanowy.

- Ciało tłuszczowe podrzepkowe (corpus adiposum infrapatellare, ciało tłuszczowe
Hoffy) - znajduje się poniżej rzepki, między więzadłem rzepki, a błoną maziową stawu.

- Fałd maziowy podrzepkowy (plica synovialis infrapatellaris), fałdy maziowe skrzydłowe (plicae alares) - na powierzchni ciała tłuszczowego błona maziowa tworzy fałdy. Pośrodku znajduje się nieparzysty fałd maziowy podrzepkowy, a w bok od niego biegną skośnie parzyste fałdy skrzydłowe.