Staw kolanowy (articulatio genus) jest największym i najbardziej skomplikowanym stawem człowieka. Jest również stawem najbardziej narażonym na uszkodzenia.

W skład stawu kolanowego wchodzą dwa pomniejsze stawy czyli stawu piszczelowo-udowy i staw rzepkowo-udowy, które zbudowane są przez kość udową, kość piszczelową, łąkotki – boczną i przyśrodkową, więzadła krzyżowe – przednie (ACL) i tylne (PCL), więzadła poboczne – przyśrodkowe (piszczelowe, MCL) i boczne (strzałkowe, LCL), ciało tłuszczowe Hoffy oraz błonę maziową.

W stawie kolanowym, który jest stawem dwuosiowym, odbywają się ruchy zginania i prostowania oraz, w znacznie ograniczonym zakresie, ruchy obrotowe..