Przygotowanie do zabiegu rozpoczyna się najczęściej kilka dni przed przyjęciem na oddział. Lekarz ortopeda zleca wtedy pakiet badań, które należy wykonać przed operacją. Są to:
  • grupa krwi oraz Rh,
  • HBs-Ag (lub zaświadczenie o szczepieniu na WZW typu B),
  • morfologia, OB i CR,
  • elektrolity oraz glukoza,
  • układ krzepnięcia (APTT, INR),
  • mocznik i kreatynina,
  • konsultacja stomatologiczna wykluczająca obecność stanów zapalnych w obrębie uzębienia,
  • w przypadku osób po 40 roku życia zaleca się także przeprowadzenie badania EKG i RTG klatki piersiowej.
W sytuacji schorzeń nie ortopedycznych potrzebne jest także zaświadczenie od lekarza prowadzącego o braku przeciwwskazań do wykonania zabiegu.

Poza wynikami badań do szpitala, należy zabrać ze sobą dowód osobisty, skierowanie od lekarza specjalisty, pełną kartę historii choroby oraz pakiet leków, które przyjmuje się na co dzień. W przypadku, gdy pacjentem jest osoba niepełnoletnia, bezwzględnie konieczne jest udzielenie pisemnej zgody na wykonanie zabieg przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Przyjęcie do szpitala następuje najczęściej w dzień zabiegu, w godzinach porannych. W tym czasie bardzo ważne jest zachowanie ścisłej diety. Ostatni posiłek dozwolony jest najpóźniej 6 - 8 godzin przed zabiegiem.

Przed wejściem na salę operacyjną pacjent spotyka się jeszcze z lekarzem prowadzącym, który szczegółowo opisuje przebieg zabiegu i odpowiada na wszystkie pytania. Następnie rozpoczyna się przygotowanie anestezjologiczne, które zależne jest od rodzaju zabiegu i stanu zdrowia chorego.